Památky

Kaple sv. Rodiny

Kaple sv. Rodiny - Loštice, Žádlovice
Drobná barokní kaple.

Kaple sv. Rodiny - Loštice, Žádlovice

Kašna se sochou Svatopluka

Kašna se sochou Svatopluka - Loštice, nám. Míru

Kašna se sochou Svatopluka

Kostel sv. Prokopa

Kostel sv. Prokopa - Loštice, Malé náměstí


Kostel sv. Prokopa - Loštice, Malé náměstí

Koželužna

Koželužna - Loštice, Hradská č.p. 81/24

Koželužna - Loštice, Hradská č.p. 81/24

Měšťanský dům

Měšťanský dům - Loštice, nám. Míru čp. 116/4
Jeden z nejstarších domů ve městě.


Měšťanský dům

Rodinný dům Adolfa Kašpara

Rodinný dům Adolfa Kašpara - Loštice, Palackého č.p. 343/17
Muzeum a pamětní síň.

Rodinný dům Adolfa Kašpara -  Loštice, Palackého č.p. 343/17

Sladovna

Sladovna - Loštice, Palackého č.p. 607/9
Typologicky stavba v oblasti ojedinělá s terakotovými doplňky fasády.

Sladovna -  Loštice, Palackého č.p. 607/9

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - Loštice, nám. Míru.
Romanticko-novogotický sloup se čtyřmi sochami sv. Šebestiána, Rocha, Františka Xaverského a Karla Boromejského.
Vznik: 1854 až 1860

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého - Loštice, u silnice na Mohelnici
Vznik: v letech 1716-1717

Socha sv. Jana Nepomuckého - Loštice, u silnice na Mohelnici

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého - Loštice, u domu č.p. 247.
Barokní plastika dobré výtvarné úrovně.

Socha sv. Jana Nepomuckého - Loštice, u domu č.p. 247.

Sousoší Piety

Sousoší Piety - Loštice, Moravičanská ul.
Samostatně stojící pískovcové sousoší, asi 3 m vysoké.

Sousoší Piety - Loštice, Moravičanská ul.

Synagoga s ohradní zdí

Synagoga s ohradní zdí - Loštice, Ztracená č.p. 619/20
Muzeum zdejší židovské obce.
SLOH: klasicismus

Synagoga v Lošticích - Loštice, Ztracená č.p. 619/20

Zámek s parkem

Zámek s parkem - Loštice, Žádlovice č.p. 17, 18, 52.
Pozdně barokní zámek s rozsáhlým přírodně krajinářským parkem.

Zámek s parkem - Loštice, Žádlovice 17. 18, 52.