Loštice

O městě

Motto

"Na té naší Hané, městečko je malé, voňavými sýry v širém kraji známé. Přijďte se k nám podívat, naše sýry ochutnat, malebností kraje se nechat okouzlit a pokochat....." Šárka Havelková Seifertová, starostka

Místopis

Město Loštice se nachází v Olomouckém kraji, okrese Šumperk v nadmořské výšce 258 m, leží v nejsevernějším cípu Hané v předhůří Jeseníků. Město leží v jižním cípu Mohelnické brázdy, ale západní část katastru se již zvedá do kopců Bouzovské vrchoviny a pole zde přecházejí v lesní porosty. Městem protéká řeka Třebůvka (pravostranný přítok Moravy) přibírající cestou několik drobných toků, jakým je i potok Podhrádek, zajišťující přítok vody do několika rybníků (soustava 7 rybníků, které začínají v Žádlovickém parku a končí v Lošticích) a který se v Lošticích vlévá do Třebůvky. Část rybníků je vlastnictvím města a část vlastní Lesy ČR. Lesy ČR také v roce 2023 vybudovaly v žádlovickém parku novou vodní nádrž U Pily, která nyní soustavu rybníků zahajuje. Součástí projektu byla i revitalizace potoka Podhrádek, doplněná o několik samostatných tůní. Areál žádlovického parku i zámku skýtá nepřeberné množství okrasných dřevin, uprostřed parku se nachází i chráněný památný Dub Mitrovský.

Rozloha města je 1 200 ha, z toho zastavěné území 182 ha, lesy 310 ha, vodní plochy 12 ha, orná půda 566 ha. Loštice tvoří jeden samosprávný celek společně se Žádlovicemi a Vlčicemi, kde dohromady žije cca 3 tis. obyvatel. Vlčice i Žádlovice mají typickou venkovskou zástavbu. Součástí místní části Žádlovice je zámek v pozdně barokním stylu ve vlastnictví Olomouckého kraje a památkově chráněný park spolu s bývalou přilehlou oborou, který tvoří esteticky výraznou přírodně krajinářskou kompozici o rozloze téměř 30 ha, v níž se nachází i čtyři menší rybníky. Park dodnes patří k nejcennějším parkům střední Moravy, v němž je evidováno více než 100 druhů a forem dřevin, avšak pečlivě byl udržovaný pouze do roku 1945.

Centrum Loštic tvoří průjezdné náměstí s bohatou veřejnou zelení. Zde je soustředěna převážná část obchodů a služeb. V domovní zástavbě převažují rodinné domy, doplněné dvěma sídlišti. Hlavní silniční tah z Mohelnice na Olomouc samotné město míjí a tvoří východní hranici katastru. Loštice jsou dobře dostupné autem i na kole, jezdí tu pravidelné autobusové linky, a to i k vlakovým spojům do Moravičan.

Turistika

Největším a originálním turistickým lákadlem jsou ve městě vyráběné tvarůžky. Voňavou specialitu nabízí k nákupu rozsáhlá podniková prodejna (náměstí Míru 11, 789 83 Loštice) , netradiční spojení chutí zažijete v tvarůžkové cukrárně (Komenského 325, 789 83 Loštice) a o historii výroby se dozvíte v Muzeu Olomouckých tvarůžků (Palackého 2, 789 83 Loštice).

K vidění je v Lošticích však daleko více. Památník Adolfa Kašpara s expozicí jeho tvorby a výstavou o historii města, nebo ateliér uměleckého řezbáře Jaroslava Beneše a jeho netradiční betlém, Muzeum gramofónů TESLA.  Z historických památek neopomeňte pozdně gotický farní chrám sv. Prokopa z 15. st., radnici (1749), barokní sousoší Piety (1735) a kašnu a sloup Nejsvětější Trojice (19. st.) na náměstí. Bývalou židovskou obec připomíná klasicistní synagoga z počátku 19. st. a židovský hřbitov.

Loštice křižuje několik značených turistických tras i cyklotras, které vás zavedou na Bouzov, Mírov, do Mohelnice, Bílé Lhoty i CHKO Litovelské Pomoraví. Neodmyslitelnou součástí města je Naučná stezka lišky Bystroušky, která začíná v Lošticích a vede návštěvníky po stopách kraje, ve kterém liška Bystrouška žila. Naučná stezka je rozdělena do několika samostatných částí s různou obtížností pro náročné turisty i pro rodiče s dětmi, kde je doplněna o herní prvky pro děti. V letních měsících Vás osvěží návštěva místního koupaliště.

Dobré jídlo a pití nabízí několik restaurací i cukrárna. Pokud se zdržíte déle, naleznete zde i ubytování.

Město k posílení vlastní image v roce 2021 ke znaku města přidalo vlastní logo. Smyslem nového logotypu je opakování tzn., že se do města lidé rádi vrací ze všech směrů a koutů naší země, proto zřetelné křížení názvu Loštice. Současně jsou v logu umístěná tři, notoricky známá, žlutá kolečka (tvarůžky) ve tvaru šipky naznačující, že Loštice směřují stále vpřed a jsou městem moderním a otevřeným.

Historie Loštic v datech, odkaz: https://www.mu-lostice.cz/mesto/historie-a-pamatky/historie-lostic-v-datech/